Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

Peter Morrens, LANG VERTREK

Leporello/poster n.a.v. de tentoonstelling van de kunstenaar in de Warande, Turnhout (07.02 – 09.05.2021)