Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

Kijken naar De Blik van Bruegel
Over de artistieke, ontwerpende blik op het landschap

Naslagwerk i.h.k.v. de openluchttentoonstelling ‘De Blik van Bruegel’, Dilbeek – foto’s Michiel De Cleene
book design / vormgeving (voor Public Space)