Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

UPPERCUT. Carole Vanderlinden

Publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Uppercut’ in de Warande, Turnhout.
September – November 2019.

book design / vormgeving (voor cultuurhuis de Warande)