Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

Academie Leon, Eenzijdig gestreken

Integrale reproductie van ‘Eenzijdig gestreken’, 1986-1990

book design (uitgegeven in eigen beheer door het Roger Raveelmuseum)