Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst
Annual 2008

Tussen 2005-2017 bepaalde Gestalte in verschillende cycli het gezicht van Netwerk. De huisstijl werd in de loop van de tijd geactualiseerd binnen de vastgelegde krijtlijnen.
corporate identity: logo & huisstijl / stationary / print & book design / signalisatie / webdesign – developing: Wetnet