Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

Gestalte, Empty your trash

installatie voor Verzameld werk, Gent