Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

Van Floris tot Rubens.
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel

book design & vormgeving (uitgeverij Snoeckpublishers)