Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

BWMSTR 2017-2020, creating space for people and nature

Poster naar aanleiding van de intentieverklaring Vlaams Bouwmeester 2017-2020
print design & vormgeving – illustratie © Eva Le Roi